Ihmisoikeudet haltuun!

Hanke on päättynyt 31.12.2018. Kiitos kaikille mukana olleille!

Ihmisoikeudet haltuun! -hankkeen koulutuksissa vahvistettiin opettajien osaamista ihmisoikeuksista, osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta koulutuksessa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää koulutuksen ihmisoikeusperustaisuutta ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä edistää yhdenvertaisuutta. Koulutuksessa kehitettiin ja vahvistettiin demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvaa oppilaitoskulttuuria ja henkilöstön osaamista.

Hankkeella tavoiteltiin lasten ja nuorten aktiivista osallistumista, heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä ja voimaantumista. Tavoitteena oli myös vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja alistaviin sosiaalisiin käytäntöihin, ja luoda myönteistä, muutoksen mahdollistavaa toimintaa oppilaitoksissa.

Sisältö

Lähiopetus koostuiu kolmesta moduulista ja niihin liittyvästä tehtävästä oppilaitoksissa.

Moduuleissa käsiteltiin

  • ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen perusteita
  • toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa

  • syrjäytymisen ehkäisyä sekä esteettömyyttä oppilaitoksissa.

Moduulien toteutuksesta vastasivat Haaga-Helian ja Oulun ammatilliset opettajakorkeakoulut, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Ihmisoikeusliitto, kehittämiskeskus Opinkirjo ja Me Itse ry.

Kohderyhmä
Opetustoimen henkilöstö ja oppilashuoltoryhmät peruskoulutuksessa  ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

 

Koulutuspaikkakunnat
Hanke toteutettiin valtakunnallisesti lähiopetuksena sekä verkkototeutuksina.

Koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.