Ihmisoikeusperustaisuus opetuksessa, 5 op

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisoikeustietoisuutta kouluyhteisössä. Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on vahvempi ymmärrys ihmisoikeusjärjestelmän toimintaperiaatteista.

Koulutuksessa käydään läpi ihmisoikeusajattelun perusteita: mitä ihmisoikeudet ovat, mistä ne tulevat ja mitä niillä tehdään? Syvennymme ihmisoikeussopimusjärjestelmään, ihmisoikeuksien valvontaan ja siihen miten ne sisältyvät osaksi kansallista lainsäädäntöä. Aktiviteeteissa osallistujat haastetaan pohtimaan eri oikeuksien välisiä suhteita: Voiko oikeuksia asettaa tärkeysjärjestykseen? Millä tavoin eri oikeudet ovat riippuvaisia toisistaan?

Etsimme yhdessä keinoja tehdä opetussuunnitelmien ihmisoikeusulottuvuus näkyväksi  koulutyössä. Osallistujat laativat ryhmätöinä esimerkkejä ihmisoikeussisällöistä eri oppiaineissa, pohtivat ihmisoikeuksia edistäviä sekä voimaannuttavia opetusmenetelmiä ja kouluyhteisöjen käytäntöjä.

 

Koulutus toteutetaan  syksyllä valtakunnallisena verkkototeutuksena 22.10. - 16.12.2018

Koulutus sisältää

  • Itsenäisestä työskentelyä verkossa ajalla 22.10. - 16.12.2018
  • kaksi webinaaria:
     15.11.2018 klo 17-20
     29.11.2018 klo 17-20
  • oman opetuksen kehittämiseen liittyvän kokoavan tehtävän.

Lisätietoja: yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen, puh 050 3101 749, liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi

 

Koulutuksen suunnittelevat  ja toteuttavat yhteistyössä hankkeessa mukana olevat opettajankoulutusyksiköt ja  Ihmisoikeusliitto ry.