Ihmisoikeusperustaisuus opetuksessa, 5 op

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa ihmisoikeustietoisuutta kouluyhteisössä. Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla oli vahvempi ymmärrys ihmisoikeusjärjestelmän toimintaperiaatteista.

Koulutuksessa käytiin läpi ihmisoikeusajattelun perusteita: mitä ihmisoikeudet ovat, mistä ne tulevat ja mitä niillä tehdään? Syvennyimme ihmisoikeussopimusjärjestelmään, ihmisoikeuksien valvontaan ja siihen miten ne sisältyvät osaksi kansallista lainsäädäntöä. Aktiviteeteissa osallistujat haastettiin pohtimaan eri oikeuksien välisiä suhteita: Voiko oikeuksia asettaa tärkeysjärjestykseen? Millä tavoin eri oikeudet ovat riippuvaisia toisistaan?

Etsimme yhdessä keinoja tehdä opetussuunnitelmien ihmisoikeusulottuvuus näkyväksi  koulutyössä. Osallistujat laativat ryhmätöinä esimerkkejä ihmisoikeussisällöistä eri oppiaineissa, pohtivat ihmisoikeuksia edistäviä sekä voimaannuttavia opetusmenetelmiä ja kouluyhteisöjen käytäntöjä.

Koulutus toteutettiin  syksyllä valtakunnallisena verkkototeutuksena 22.10. - 16.12.2018

Koulutus sisälsi

  • Itsenäisestä työskentelyä verkossa ajalla 22.10. - 16.12.2018
  • kaksi webinaaria:
     15.11.2018 klo 17-20
     29.11.2018 klo 17-20
  • oman opetuksen kehittämiseen liittyvän kokoavan tehtävän.

 

Koulutuksen suunnittelivat  ja toteuttivat yhteistyössä hankkeessa mukana olevat opettajankoulutusyksiköt ja  Ihmisoikeusliitto ry.