Koulutuksen sisältö

Hanke on päättynyt 31.12.2018. Kiitos kaikille mukana olleille!

Koulutus sisälsi kolme osiota, tarkemmat tiedot alla olevien linkkien kautta:

Ihmisoikeusperustaisuus opetuksessa, 5 op

Toimijuuden ja osallisuuden lisääminen koulutuksessa, 5 op

Syrjäytymisen ehkäisy ja esteettömyyden edistäminen, 5 op