Syrjäytymisen ehkäisy ja esteettömyyden edistäminen, 5 op

Tässä koulutusosiossa paneuduttiin esteettömyyden toteutumiseen ja  syrjäytymisen ehkäisemisen oppilaitoksissa. Lisäksi pohdittiin, mitä on  syrjäytyminen ja syrjäyttäminen sekä mitä on sosiaalinen vahvistaminen.

Näihin teemoihin liittyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä oli mielenkiintoista oppia toinen toisiltamme.

Me itse ry toi hankkeeseen kokemuksen ääntä. Tarkoituksena oli herättää osallistujia pohtimaan syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria. On tärkeää nähdä heidät ensisijaisesti aktiivisina toimijoina passiivisuuden sijaan. Vammaiset kokemuspuhujat toimivat itse aktiivisina toimijoina.

Teemat olivat:

  • avataan yhdessä keskusteluja
  • jaetaan yhdessä kokemuksia
  • pohditaan yhdessä vaikuttamista
  • ehkäistään yhdessä syrjäyttävää toimintaa ja osattomuutta kouluissa ja työelämässä.

 

Syksyn koulutus oli  17.9. - 16.12.2018

Katso tästä linkistä koulutuksen esittelyvideo.

 

Koulutukseen sisältyi:

  • Itsenäinen opiskelu verkossa 17.9. - 16.12.2018
  • Lähipäivä 25.9.2018 (Haaga-Helia Helsinki)  tai vaihtoehtoisesti  webinaari 30.10.2018
  • Webinaari 31.10. klo 17 - 20
  • Oman opetuksen kehittämiseen liittyvä kokoava tehtävä

Koulutuksen suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä alueellinen opettajankoulutusyksikkö ja Me Itse ry.