Syrjäytymisen ehkäisy ja esteettömyyden edistäminen, 5 op

Tässä koulutusosiossa paneudutaan esteettömyyden toteutumiseen ja  syrjäytymisen ehkäisemisen oppilaitoksissa. Lisäksi pohditaan, mitä on  syrjäytyminen ja syrjäyttäminen sekä mitä on sosiaalinen vahvistaminen.

Näihin teemoihin liittyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä on mielenkiintoista oppia toinen toisiltamme.

Me itse ry tuo hankkeeseen kokemuksen ääntä. Tarkoituksena on herättää osallistujia pohtimaan syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria. On tärkeää nähdä heidät ensisijaisesti aktiivisina toimijoina passiivisuuden sijaan. Vammaiset kokemuspuhujat toimivat itse aktiivisina toimijoina.

Tule mukaan

  • avaamaan yhdessä keskusteluja
  • jakamaan yhdessä kokemuksia
  • pohtimaan yhdessä vaikuttamista
  • ehkäisemään yhdessä syrjäyttävää toimintaa ja osattomuutta kouluissa ja työelämässä.

 

Syksyn koulutus 17.9. - 16.12.2018

Katso tästä linkistä koulutuksen esittelyvideo.

 

Koulutukseen sisältyy:

  • Itsenäinen opiskelu verkossa 17.9. - 16.12.2018
  • Lähipäivä 25.9.2018 (Haaga-Helia Helsinki)  tai vaihtoehtoisesti  webinaari 30.10.2018
  • Webinaari 31.10. klo 17 - 20
  • Oman opetuksen kehittämiseen liittyvä kokoava tehtävä

Tarkemmat tiedot  koulutuksesta  tästä linkistä.
Tiedustelut: laura.halonen@oamk.fi

 

Koulutuksen suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä alueellinen opettajankoulutusyksikkö ja Me Itse ry.