Toimijuuden ja osallisuuden lisääminen koulutuksessa, 5 op

Koulutusosiossa  perehdytään osallistamisen mahdollisuuksiin koulujen opetussuunnitelmien kehittämisessä sekä ammatillisen koulutuksen reformissa. Tavoitteena on  oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja demokratiataitojen kehittäminen.

Aihetta lähestytään toiminnallisesti ja harjoitteet valitaan siten, että niitä voi soveltaa eri koulutusasteiden tarpeisiin. Osioon liittyy osallistujan oman toiminnan ja osallisuuden kehittäminen. Kehittäminen voi olla esim. oman pedagogisen toiminnan reflektointi, oppilas/opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa, vapaaehtoisuuteen liittyvä kehittämistoiminta tms, osallistujan oman mielenkiinnon mukaan.

Koulutuksessa tutustutaan oppilaitosten osallistavan toimintakulttuurin kolmeen elementtiin: osallistavaan pedagogiikkaan, osallistavan yhteisön toimintaan ja oppilaitosten yhteyksiin ympäröivään yhteisöön ennakkotehtävän, harjoitteiden ja vierailun kautta.

 

Koulutusta toteutetaan  syksyllä valtakunnallisena verkkototeutuksena 17.9. - 16.12.2018

Koulutus koostuu itsenäisestä työskentelystä, aktiivisesta osallistumisesta verkkokeskusteluihin ja kahdesta webinaarista ja oman opetuksen kehittämiseen liittyvästä kokoavasta tehtävästä.

Itsenäinen opiskelu verkossa 17.9. - 16.12.2018

Koulutukseen kuuluvat webinaarit:
9.10. klo 17 - 20
27.11. klo 17 - 20

Tarkemmat tiedot  tästä linkistä. 
Tiedustelut laura.halonen@oamk.fi

Koulutuksen suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä alueellinen opettajankoulutusyksikkö ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.