Yhteistyökumppani

                          

    

         

     

             

          

 

Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Ihmisoikeusliitto ry

Me Itse ry

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Koulutushankkeen rahoittaa Opetushallitus.